Εισήγηση στην ημερίδα “Οικονομικές Προκλήσεις της Ενεργειακής Μετάβασης στην Ευρώπη και την Ελλάδα”

by: Yannis Eustathopoulos


Δεκέμβριος 2023

Speech at the conference "Economic Challenges of the Energy Transition in Europe and Greece"

Οι σημερινές συνθήκες κοινωνικής κρίσης με τον παρατεταμένο υψηλό πληθωρισμό σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και τη συσταλτική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική επιτάσσουν την επανεξέταση των εργαλείων οικονομικής πολιτικής στα οποία στηρίζεται η ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Οι πολιτικές αυτές δεν είναι ουδέτερες κοινωνικά. Η φορολογία άνθρακα για παράδειγμα επιβαρύνει δυσανάλογα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή τους στην κλιματική αλλαγή είναι μικρότερη σε σύγκριση με τα πλουσιότερα στρώματα. Η αύξηση των επιτοκίων και η δημοσιονομική προσαρμογή δυσχεραίνουν παράλληλα την ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των λιγότερο εύπορων νοικοκυριών για πράσινες επενδύσεις με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και τον περιορισμό του ενεργειακού κόστους. Πολιτικές που προτάσσουν τα δυσπρόσιτα για το μέσο νοικοκυριό ηλεκτρικά Ι.Χ έναντι των βιώσιμων μέσων μαζικής μεταφοράς συνιστούν έναν ακόμα παράγοντα αύξησης των ανισοτήτων. Η δημόσια συζήτηση για τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις της μετάβασης στη χώρα μας είναι σχετικά φτωχή και υπολείπεται των αντίστοιχων συζητήσεων σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Δύο είναι οι βασικές κεντρικές προσεγγίσεις σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής για την ενεργειακή και πράσινη μετάβαση:

  • Η προσέγγιση που επενδύει πρωτίστως στη λειτουργία των μηχανισμών και στους φορείς της αγοράς
  • Η προσέγγιση που δεν εξαντλείται στην αγορά αλλά που επιδιώκει να την πλαισιώσει με δημόσιες πολιτικές για την έγκαιρη και με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Διαβάστε την εισήγηση στο παρακάτω αρχείο


Download
Share
LinkedIn

ECONOMICS_OF_ENERGY_TRANSITION_EN