Σενάρια & Πολιτικές Ανάκαμψης της Οικονομίας στη Μετα-Covid Εποχή

by: Συντάκτης & Συντονιστής Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ: Γιάννης Ευσταθόπουλος


Μάιος 2020

Post-pandemic Scenarios & Policies for Economic Recovery

Η σταδιακή άρση των υγειονομικών περιορισμών και η επανεκκίνηση της οικονομίας έχουν τροφοδοτήσει μια πλούσια συζήτηση σε διεθνές επίπεδο για την «επόμενη μέρα» με αντικείμενο τον σχεδιασμό των πολιτικών ανάκαμψης της οικονομίας και τον ρόλο της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης. Το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ ανοίγει το δημόσιο διάλογο για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με βάση τα διδάγματα της κρίσης του κορονοϊού, δημοσιεύοντας την έκθεση «Σενάρια & Πολιτικές Ανάκαμψης της Οικονομίας στη μετά-Covid19 εποχή». Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων:
  • Ποια είναι τα βασικά σενάρια για την «επόμενη μέρα» στην Ευρώπη και την Ελλάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον;
  • Ποιες είναι οι κατευθύνσεις για ένα σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας με μετασχηματισμό της προς βιώσιμες, ανθεκτικές και υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες;
  • Πώς μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες Ενέργεια, Τουρισμός, Γεωργία, Δίκτυα, Μεταποίηση, Ψηφιακή οικονομία, Κράτος πρόνοιας, Κυκλική οικονομία;


Download
Share
LinkedIn

Economic_Growth_gr.png