Οικονομικές Προσεγγίσεις & Εκφάνσεις της Κρίσης του Covid-19

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος


Μάρτιος 2020

Economic approaches & Dimensions of the Covid-19 Crisis

Η παρούσα ανάλυση επιχειρεί μια αποτύπωση των απόψεων που έχουν διατυπωθεί στη δημόσια σφαίρα για τις αιτίες και τα χαρακτηριστικά της κρίσης του Covid-19 καθώς και για τις προτάσεις που κατατίθενται για την αντιμετώπισή της. Η επισκόπηση της διεθνούς αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας αναδεικνύει τρεις βασικές προσεγγίσεις:

  • η κρίση του Covid-19 ως μια εξωτερική διαταραχή με συγκυριακό χαρακτήρα
  • η κρίση του Covid-19 ως «επιταχυντής» μιας δομικής κρίσης της παγκοσμιοποίησης
  • η κρίση του Covid-19 ως μια βαθύτερη κρίση οικοσυστημικού χαρακτήρα
Download
Share
LinkedIn

economic_approaches_Covid