Η ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος


Ιούνιος 2019

Small & Medium Enterprises as drivers of sustainable growth and development

Η δημόσια συζήτηση βρίθει αναφορών για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), τη σημασία τους για την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία. Όμως για ποιες ΜμΕ μιλάμε ακριβώς; Και για ποιες πολιτικές; Αρκούν οι οριζόντιες παρεμβάσεις ή απαιτούνται πιο ολιστικές και στοχευμένες πολιτικές προκειμένου οι ΜμΕ να μπορέσουν πραγματικά να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου βιώσιμης και συμπεριληπτικής ανάπτυξης; Ποιες είναι οι προτεραιότητες, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές για τις ΜμΕ της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030;
Download
Share
medium_ent.webp