Η δημόσια & ιδιωτική τηλεόραση στον 21 οαιώνα: Παρελθόν, υφιστάμενη κατάσταση & προοπτικές

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος & Νίκου Σμυρναίου


Νοέμβριος 2018

Public and Private Broadcasting in the 21th century: Past, Current situation & Future Challenges

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, η τηλεόραση, τόσο η δημόσια όσο και η ιδιωτική, βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Το θέμα έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις για το ρόλο και τη λειτουργία τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών καναλιών. Την ίδια στιγμή, ο χώρος των ΜΜΕ εν γένει και της τηλεόρασης ειδικότερα, υφίσταται, σε διεθνές επίπεδο, ραγδαίους και ριζικούς τεχνολογικούς και οικονομικούς μετασχηματισμούς, που επηρεάζουν καταλυτικά το εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον.

Οι ευρείες εξελίξεις στην πολιτική οικονομία των ΜΜΕ αναδεικνύουν ευκαιρίες αλλά επιφυλάσσουν και κινδύνους, γεγονός που επιτάσσει την προσαρμογή των δημόσιων πολιτικών και των αντίστοιχων εργαλείων στον ραδιοτηλεοπτικό τομέα με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών τόσο του ρυθμιστικού πλαισίου όσο και των ίδιων των τηλεοπτικών επιχειρήσεων, στα νέα δεδομένα. Παρά τη δυναμική και το βάθος των συντελούμενων αλλαγών, ο δημόσιος προβληματισμός σχετικά με το ρόλο, τις προοπτικές και τις προκλήσεις της τηλεόρασης και των ΜΜΕ στον 21ο αιώνα, δεν έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα στον επιθυμητό βαθμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το κείμενο που ακολουθεί επιχειρεί να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο εξετάζοντας τον τομέα της ραδιοτηλεόρασης σε συνάφεια με την έννοια του γενικού συμφέροντος. Ιδωμένη υπό αυτό το πρίσμα, η ραδιοτηλεόραση, και ιδιαίτερα η δημόσια εκδοχή της, καλείται να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ιδιότητας του πολίτη και στην αναβάθμιση της δημόσιας σφαίρας, στην πληρέστερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, την προαγωγή των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών αγαθών, καθώς και την κατά το δυνατόν διασφάλιση της αντιπροσωπευτικότητας του κοινωνικού συνόλου.

Το κείμενο εξετάζει ειδικότερα τα ακόλουθα βασικά ερωτήματα: Πώς διαμορφώθηκε ιστορικά ο κλάδος της τηλεόρασης και ποια ήταν η μέχρι σήμερα εξέλιξή του στις αναπτυγμένες χώρες; Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης; Ποιες είναι οι αδυναμίες των δύο μοντέλων και η κριτική που τους ασκείται; Με ποιον τρόπο επηρεάζει η ραδιοτηλεόραση ευρύτερους τομείς που άπτονται του γενικού συμφέροντος; Ποιες είναι οι καλές διεθνείς πρακτικές για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων καναλιών και συνολικότερα για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου; Ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από την περίπτωση της ραδιοτηλεόρασης για άλλους κλάδους και τομείς της οικονομίας με συναφή χαρακτηριστικά;

Μελέτη των

* Γιάννη Ευσταθόπουλου, Οικονομολόγου, ειδικού σε θέματα υπηρεσιών και οργανισμών κοινής ωφέλειας
* Νίκου Σμυρναίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών Πληροφορίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Τουλούζης
Download
Share
LinkedIn

television21.png