Δυνατότητες & Προοπτικές από τη χρήση του Πράσινου Υδρογόνου

by: Γιάννης Ευσταθόπουλος


Ιανουάριος 2021

Capacities & Perspectives of Renewable Hydrogen

Εισαγωγική τοποθέτηση στην Ημερίδα του ΕΝΑ για το πράσινο υδρογόνο στο πλαίσιο του Κύκλου Εκδηλώσεων "Τεχνολογία & Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Ψηφιακής και Κλιματικής Μετάβασης", 18/1/2021.
Download
Share
LinkedIn