ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 2023

by: Yannis Eustathopoulos


Ιανουάριος 2024

Annual Sustainable Development Observatory Report- 2023

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω αρχείο:


Download


Share
LinkedIn

ECONOMICS_OF_ENERGY_TRANSITION_EN